Com Therapy - firemní terapeut

Com Therapy - firemní terapeut

Firmy jsou v současné době vytížené celou řadou skutečností, jež přímo nesouvisí se samotnou činností firmy. Jedním ze základních faktorů, který má významný podíl na chodu, kvalitě a úspěchu firmy, je lidský faktor – zaměstnanec, jeho kvalita oborová a lidská. Realita okolního světa, ve kterém žijeme posledních 150 let se výrazně změnila a nastavila chování lidí. Lidé jsou zatíženi celou řadou skutečností ovlivňujících je samotné, jejich osobní život a tím následně jejich chování a způsob práce. Děje se tak během samostatné práce, stejně jako v roli zaměstnance.
Zaměstnanec, který má v sobě celou řadu problémů a nosí je do práce ze svého osobního života, má přímý vliv na kvalitu odváděné práce a zásadně ovlivňuje úspěšnost firmy. Proto jsme po mnohaleté zkušenosti, individuální prací s lidmi i firmami, vyvinuli program Air Analytic vycházejí z iFlow technik a je postavený pro firemní sektor i osobní rovinu. Tato metoda vychází z lidské přirozenosti a nachází a zapíná zdroje všech kvalit člověka, které jsou v něm přítomny. Většina lidí má tyto kvality či některé ze zdrojů v sobě vypnuté a na práci vynakládají neúměrné množství energie, protože si přejí dělat práci dobře. Ve skutečnosti však jejich výkonnost klesá, snižuje se pozornost, kvalita a přichází vyčerpání.
Air Analytics je metoda nahrazující tradiční koučink, který byl populární posledních dvacet let, v České republice zejména po změně politického systému, a funguje pouze krátkodobě. V uvozovkách se snaží pro firmu dostat ze zaměstnance víc, ale ten v brzké době slábne, kolabuje nebo sám tlak na sebe nezvládá a často odchází. V dnešní době je už metoda tradičního koučinku v celku přežitá. Důkazem je fakt, že firmy si stále dokola a dokola najímají kouče na všechny možné činnosti a efekt posunu zaměstnance jako takového je minimální. Firma se chová jako narkoman užívající drogy. Výkon firmy je uspokojující pouze za cenu neustálé velké fluktuace zaměstnanců, což stojí obrovské prostředky i čas a odráží se na celkové kvalitě. Nebo je firma postavena na lidech kteří zůstávají, ale podávají pouze část svého možného výkonu. Firmy si na tento způsob nastavení zvykly a tak stále donekonečna opakují zažitý vzorec, aniž by se zamyslely nad tím, jestli existuje i jiná cesta.
Metoda Air Analytics pomáhá nastavit lidské zdroje do svých plných kvalit. Zaměstnanec který ví, jak zpracovat své osobní starosti a zároveň si je vědomý svých kvalit a spojuje se s nimi, je pro firmu skutečným přínosem a má přímý dopad na chod, výkon a kvalitu fungování firmy. Vše, co bylo zde zmíněno, platí pro celou personální strukturu podniku. Zaměstnanci, vedoucí pozice, top management i majitelé firmy mohou své nastavení upravit a zvýšit tak efektivitu své práce a vlastní spokojenost. Systém aplikace metody Air.
Analytic nabízí :

krátkodobou i dlouhodobou spolupráci v rámci zřízení pozice „Firemního Terapeuta“ formou "ordinačních dnů/hodin" ve firemním prostoru či naší klinice

zaměstnanec má možnost přijít řešit to, co ho tíží a ovlivňuje jeho osobní či pracovní život

zpracování personálního auditu firmy, audit uchazečů o práci

zhodnocení kvality v oblasti lidských zdrojů, vliv, podíl a přínos pracovníka pro firmu

vyhodnocení správnosti zapojení lidských zdrojů v pracovní pozici

poskytnutí nezávislého pohledu na úroveň a využití lidského potenciálu v aktuálních podmínkách

nalezení dalšího potenciálu rozvoje stávajících zaměstnanců/identifikace kvalit a jejich propojení

organizace firmy nyní a do budoucna

zpracování či upgrade „Firemní kultury“, jako nástroje zdravě fungující firmy

blog

Zajímavé články