Energie zdravého bydlení

Konzultace při výběru a koupi pozemku, nemovitosti, úprava či volba interiéru. Diagnostika civilizačního smogu a patogenních zón.

Ve světě existují různá učení a pohledy na podobu ideálního prostředí ovlivňujícího a nastavujícího kvalitu života každého jedince. Naše metody Full Nature Life a Air Analytics vychází z respektu k přírodě a jejího vnímání.

Podstatou je návrat k přirozenosti a harmonii přírody, ve které se snoubí zdraví, životní styl a potřeby člověka. Vždy vycházíme z potřeby a záměru klienta, stejně jako z poznání jeho samotného. Vše dohromady totiž tvoří a pomáhá realizovat přirozené zdravé prostředí, které si tolik přejete. Naše metoda Full Nature Life se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Vylaďujeme harmonii v prostoru a umožňujeme přirozené plynutí energie. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo větší stavební či územní komplexy.

excited male winner in competition swimming pool
Nejen objekty samotné mají velký energetický význam. Psychologicky, na vědomé i podvědomé úrovni, působí energie jejich tvarů, barev, světelnosti a ostatní charakteristiky.
Opíráme se o existenci a proud energie, která je všudypřítomná a vyživuje prostor kolem nás. Jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií. Množství a kvalita energie mají přímý vliv na naše zdraví, vitalitu a pocity.
Také mnohé příčiny problémů člověka lze identifikovat posouzením prostoru, ve kterém žije – jeho místností, pracovním prostorem apod. Jednotlivé předměty, jejich umístění i současný stav vypovídají srozumitelnou řečí o kvalitě života jedince i společnosti a o pravých příčinách jejich problémů či nemocí.
Nabízíme Vám naše služby během hledání a vytváření šťastného zdravého prostředí, ať jde o místo pro domov, práci či odpočinek.
blog

Zajímavé články