Závislosti/ Holismy

Alkohol? Kouření? Práce? Automaty?Přejídání/nepřijímání potravy? Omamné látky? Sex?

Vše, co cítíme, vychází z nás. Jsou to naše pocity. Ty ovlivňují to, jak jsme sami nastaveni.

To, jak jsme nastaveni od narození do života, si sami nevybíráme. Dostaneme to z rodiny, od rodičů, prarodičů často sahají kořeny příčin ještě dále. Jsou to vlastně často pocity, které kdybychom tu možnost měli, sami bychom si je nevybrali. Je to často pocit, který bychom raději neměli, či pocit, který nám chybí a rádi bychom ho naopak měli.
Tak či tak, něco nám jednoduše chybí. V případě, že nám něco chybí, hledáme způsob, jakým si to „něco“ kompenzovat a nahrazovat nedostatek. Začíná to již v dětství. To, že nám něco chybí je “ to, co nám měli předat naši rodiče, či naopak to, co nám naši rodiče předali, ale nám to nepatří.
excited male winner in competition swimming pool

Tento pocit začínáme rozpoznávat v dětském věku, nevíme však ještě přesně, co ten pocit znamená. Jde o méně příjemné pocity, z nichž nevíme, jak ven a tak začínáme hledat něco – náhražku spojenou s příjemnými pocity.

V dětském věku jsou nejdostupnějšími náhražkami sladkosti, jídlo, atd. Snadno a jednoduše, leč falešně si nahrazujeme tolik chybějící pocity. Při dlouhodobém praktikování se nadměrná konzumace samozřejmě začne projevovat na fyzickém těle. Nadváhou, nemocemi.

V dospívání a dospělosti se vše obrací proti nám samotným ještě více, plnou mírou. Nedostatek lásky, úcty k sobě samému a nepřítomnost síly zabývat se skutečným rozpoznáním a zdrojem svých pocitů, způsobuje závislosti zarytého charakteru.

Jako dospělí můžeme hledat zdroje a příčiny méně příjemných pocitů v knihách nebo přímo u odborníků. Bohužel kýžený výsledek často zůstává v mlhách a člověk opět sahá po tom nejjednodušším „řešení“.
Pro otupení nepříjemných pocitů nebo naopak pro získání pocitů příjemných saháme pro něco, co tuto schopnost má a je často silnější než sladkost či jídlo. Alkohol, cigarety, hazardní hry, lehké i tvrdé drogy. Důsledky takové dlouhodobé činnosti, kdy si někdo krátkodobě nahrazuje to, co mu chybí, jsou viditelné a velmi citelné, nejprve na člověku samotném, jeho rodině a posléze začínají negativně ovlivňovat celé okolí.
Krásné je, že změna je možná vždy, i když je situace už velmi závažná. Touha skutečně mít a objevit pocity, po kterých v životě touží, může pomoci i k nádhernému rozměru poznání. Být sám se sebou spokojený a šťastný je možné a reálné. Záleží na každém, jak si přejete žít. A co je to „TO“? Co nám chybí ? Nabízíme Vám pomoc potkat se a nalézt „TO“, co má sílu změnit Váš život a přinést vše , po čem Vy sami toužíte, protože Váš život zato stojí. Pomůžeme Vám nalézt pravé příčiny závislosti.
blog

Zajímavé články