Kdo je Vaše dítě a čím a kdo bude?

Kdo je Vaše dítě a čím a kdo bude?

Bude doplněno

Co jsem udělala špatně, všichni rodiče, zapínání kvalit, silné a slabé stránky

- seminář a workshop
- komunikační dovednosti
- dětské prostředí - jsou děti dětmi?
- zvládání problematických dětí, existuje šikana, jak ji poznat, jak ji řešit?

Dospívání - prospěch, chování, studium, sebevědomí

- seminář a workshop
- individuální práce
- způsob komunikace
- vlastní kvality a jejich zapnutí, tréma, selhání a sebevědomí
- jak funguje život - kdo jsem, co chci?

Bude doplněno
blog

Zajímavé články