Rodinný terapeut

Rodinný terapeut

Nejčastějším zdrojem lidského nastavení je vlastní rodina, rodiče, prarodiče, někdy sahají kořeny rodiny ještě dál. Je to rodina, která zároveň určuje kroky a směr, kterým se v životě bude člověk sám ubírat.

 

Děti jsou závislé na rodičích. Často se podřizují „rodičovskému rozhodování“, protože nevidí prostor pro vyjádření svých potřeb a nemají jinou možnost. To však v dětech buduje nesoulad ovlivňující kvalitu jejich současného života a zároveň neomylné nastavení pro chování v dospělosti. To se často projevuje u dětí ambiciózních rodičů, kteří rozhodují o tom, co jejich dítě bude dělat nebo studovat a prostě se pasují do role těch, kteří nejlépe vědí, co jejich dítě potřebuje. Rodič páchá dobro, mrzačí své dítě, navzdory tomu, že ho má rád, protože to jinak neumí a nezná. Výsledkem je nekonečná řada nesouladů v rodině i nemocí projevujících se po celý život. Je fajn to změnit a dělat správně. Jde to docela lehce.

Nabízíme pohled a setkání se s příčinou, která ovlivňuje nastavení člověka. Mnohdy tak poprvé umožníme vzít život do vlastních rukou.

selective focus of sad african american kid touching face near divorced foster parents isolated on

Život máme pouze jeden a stojí za to ho žít, ne přežít.

Život není, co bylo, přestože minulost vymazat nelze a navždy k nám patří.

Život není, co bude, přestože ho jednou prožijeme. 

Život je to, co je teď – NOW.

Stojí za to jej změnit a udělat to, co Vy sami si přejete žít, protože Váš život za to stojí – FLOW.

Dospělý člověk, který si neví rady, hledá způsoby, jak se vyhýbat konfliktům a často nalézá řešení v různých formách holismů. Ulevuje si alkoholem, nadměrnou prací, v těžších případech sáhne po drogách a velmi často řeší svoji situaci tím, že odchází. Od problémů, od rodiny, rodičů, ze vztahů – uniká. Úleva se sice dostaví, je však pouze krátkodobou iluzí řešení, protože ta pravá příčina zůstává skrytá a člověk je stále v jejím vlivu.

Program Rodinný terapeut nabízí:

říci „Ne“ - program - „A kurva DOST!”

děti - prospěch, chování, studium, sebevědomí, příprava na zkoušky, zapínání skutečného potenciálu

být sám sebou - ve své kvalitě, v radosti a přirozené síle, vyrovnaný, šťastný

nadváha - analýza příčiny, cesta ke zdraví

sebevědomí - základ je mít se rád, je třeba rozumět, co to ve skutečnosti znamená

poruchy přijímání stravy - analýza příčiny, cesta ke zdraví

rodina - konflikty v rodině, pochopení situace, nastavení komunikace

vyrovnání se s jinakostí - homosexualita, transgender... přijetí, láska a úcta k sobě

vztahy - partnerské neshody, zvládnutí a vyrovnání se s odchodem partnera / rozvodem (důstojně)

tížívé situace SOS - první pomoc při zvládání zátěžových situací

blog

Zajímavé články